SkipNavigation

4189891692_fbb308d201_o.jpg

Dommere fra Mellemøsten og Nordafrika skal se nærmere på det danske retssystem

Udgivet 01.03.2017
Dommere fra Justitsministerierne i Tunesien, Jordan, Marokko og Libanon er på studietur i Danmark i denne uge. Her skal de blandt andet blive klogere på Danmarks målrettede indsats for at nedbringe brugen af varetægtsfængslinger.

Dommere, anklagere, departementschefer og embedsmænd fra Justitsministerierne i Tunesien, Jordan, Marokko og Libanon, er på studietur i Danmark i denne uge. Her skal de møde danske kolleger og blive klogere på det danske retssystem og brugen af varetægtsfængslinger. Turen finder sted fra d. 27. februar til d. 3. marts.

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur samarbejder med de respektive ministerier for at forebygge tortur under programmet ”Freedom from Torture”, og det er igennem dette samarbejde, turen er muliggjort. ’Freedom from Torture’ er finansieret af Udenrigsministeriet under Dansk-Arabisk Partnerskabs Program (DAPP).

Danmark som det gode eksempel
Besøget har fokus på varetægtsfængslinger, da antallet af varetægtsfængslinger i de fire lande er alarmerende højt. Det selvom internationale menneskerettigheder slår fast, at det kun bør ske i særlige tilfælde. Varetægtsfængsling er nemlig et voldsomt indgreb i den enkeltes personlige frihed.

Hertil kommer, at overdreven brug af varetægtsfængsling ofte skaber grobund for andre menneskerettighedskrænkelser så som tortur og anden mishandling. I Danmark har man de seneste år gjort en målrettet indsats for at nedbringe antallet af varetægtsfængslinger – med succes.

- Det er DIGNITY's håb, at mødet med rigsadvokaten og andre dele af anklagemyndigheden i Danmark, samt drøftelserne om de danske bestræbelser på at nedbringe brugen af varetægtsfængsling, kan inspirere vores partnere i Mellemøsten og Nordafrika, siger Therese Rytter, leder af juridisk afdeling i DIGNITY.

Under besøget skal delegationen diskutere brugen af varetægtsfængslinger med danske anklagere, besøge et fængsel, overvære et grundlovsforhør, og møde danske advokater for at diskutere advokaters rolle i varetægtsfængslingsperioden. De skal derudover besøge Politiklagemyndigheden i Aarhus, og møde repræsentanter fra danske myndigheder og NGO’er for at høre mere om implementeringen af de anbefalinger, FNs Torturkomité kom med, da Danmark blev eksamineret i 2015.

Varetægtsfængsling er fængsling af en person, der er sigtet, men endnu ikke dømt, eller en person, der mistænkes for at have overtrådt betingelser i en betinget dom.

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...