SkipNavigation

TR_474px.png

Dansker genvalgt til Europarådets komité til forebyggelse af tortur

Therese Maria Rytter, juridisk chef i DIGNITY, er blevet genvalgt til Europarådets komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) med 46 ud af 47 stemmer. CPT er sammen med den europæiske menneskerettigheds-domstol et af de mest centrale menneskerettighedsorganer i Europarådet.

Det var et næsten enstemmigt Europaråd, der i går (5. juli) genvalgte den danske menneskerettighedsekspert Therese Rytter til Europarådets Torturkomité (CPT).

Therese Rytter blev valgt ind i 2014 og har i sine første fire år som medlem været på utallige fængsels- og institutionsbesøg rundt omkring i Europa. Her er det CPT's rolle at inspicere forholdene og tale med indsatte og indlagte for at finde ud af, om der foregår menneskerettighedskrænkelser.

Og der er hårdt brug for en komité som CPT i Europa. Visse steder er forholdene yderst kritisable.

På tilsynsbesøgene møder komitéen blandt andet mennesker, der har været udsat for brutale overgreb fra politiet og fængselsmyndighedernes side, såsom gennembankning, falanga (torturmetode, hvor man udsættes for systematiske slag på fodsålerne red.) og elektrisk tortur.

- Vi ser også psykologisk tortur, hvor trusler om voldtægt af familiemedlemmer bruges til at fremtvinge en tilståelse og i visse lande holdes indsatte fortsat fanget i små, mørke celler uden dagslys og i selskab med rotter, fortæller Therese Rytter om besøgene.

Komiteen ser også ofte umenneskelig og nedværdigende behandling på de psykiatriske afdelinger. Her møder de mennesker, der har været indlagt i årevis uden at modtage nævneværdig behandling og de ser sengeliggende patienter, der på grund af for få personaleressourcer ikke bliver vasket i ugevis og derfor ligger tilsølet i deres egen afføring.

Fuld adgang til alle fængsler og institutioner
CPT har uhindret adgang til alle steder, hvor folk holdes frihedsberøvet og myndighederne må ikke forsøge at begrænse bevægelsesfriheden for komitéens medlemmer.

- CPT er respekteret af Europarådets 47 medlemsstater. Vi oplever dog ind imellem ikke at få den nødvendige information eller sågar at myndighederne forsøger at skjule information, som kan være kompromitterende for dem. I disse tilfælde må vi i sidste instans involvere det ansvarlige ministerium.

Efter hvert besøg udformer komitéen en rapport med deres konklusioner og anbefalinger til ændringer i lovgivning eller praksis, som den respektive stat har til opgave at svare på.

Som udgangspunkt er rapporterne fortrolige og det er op til landet selv at afgøre, om den skal offentliggøres. Komitéen kan dog vælge at gå ud med offentlig kritik, hvis landet igennem adskillige år ikke har haft en egentlig reel dialog med komitéen og nægter at forbedre forholdene.

Da Therese Rytter indtrådte i CPT i 2014 var det med et stort ønske om at nedbringe brugen af varetægtsfængslinger. Mange års erfaring med torturforebyggelse viser, at der især i politiets varetægt og under de tidlige stadier af varetægtsfængsling er risiko for menneskerettighedskrænkelser.

Arbejdet ser i disse år ud til at bære frugt - i hvert fald i visse medlemsstater.

- Brugen af varetægtsfængslinger er faldet flere steder. Derudover er politiets brug af tortur reduceret i flere lande og brugen af isolationsfængsling som straf er indsnævret, siger Therese Rytter.

Fokus på balancegangen mellem sikkerhed og menneskerettigheder
Arbejdet med at nedbringe brugen af varetægtsfængslinger fortsætter. Derudover har Therese Rytter et ønske om at styrke komitéens gennemslagskraft, blandt andet ved at hjælpe medlemsstaterne med at samtænke CPT's anbefalinger med nationale og internationale reformprogrammer.

- Det er også en prioritet for mig, at CPT skal ligge i front hvad angår den menneskeretlige beskyttelse, samtidig med at der tages hensyn til sikkerheden for ansatte og indsatte. Globalt set er sikkerhedsdagsordenen tiltaget i styrke og mange tiltag begrænser menneskerettighedernes rækkevidde.

I fængslerne betyder det, at visse indsatte afsoner under ekstremt restriktive forhold, f.eks. 23 timers internering i cellen uden mulighed for meningsfulde aktiviteter og med meget begrænset kontakt til andre mennesker.

- Det vanskeliggør de indsattes resocialisering og begrænser chancerne for, at de ikke ender tilbage til den kriminelle løbebane, siger Therese Rytter.

Den nye valgperiode går til og med 2021.

Kontakt
Pressechef Caroline Broge: 22 91 00 20,  cabr@dignityinstitute.dk

Om Therese Rytter:
Therese Rytter har siden 1994 arbejdet som menneskerettighedsjurist. Først i EU Kommissionen, Amnesty International og Danida og siden i DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur. Hun er 48 og bor i Humlebæk med sin mand og sine to børn.

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...