SkipNavigation

_I5C0708.jpg

Vold i byområder


DIGNITY arbejder på at forebygge tortur og organiseret vold i fattige byområder nationalt og internationalt.

Flertallet af verdens mennesker bor i fattige storbyområder. Storbyer er kendetegnet af ulighed på tværs af alle parametre - sikkerhed, indkomst, uddannelse og sundhed. Sameksistensen af velstand og fattigdom øger volden og frygten, ikke mindst de velhavendes frygt for de fattige. Det er medvirkende til at legitimere stadig mere brutale former for undertrykkelse af marginaliserede grupper. Korruption og trusler om vold er ligesom tortur, umenneskelig behandling og former for organiseret vold en integreret del af livet i fattige byområder.

DIGNITY samarbejder med partnerorganisationer i Syd for at udvikle deres og vores viden om hvordan tortur og organiseret vold kan reduceres i store byområder, og hvordan man kan skabe sikrere levevilkår uden trusler og frygt. Vi ønsker at reducere den sårbarhed, som fattige udsatte byboere lever med. I samarbejde med partnere udøver vi fortalervirksomhed lokalt i forhold til stat og samfund. Disse erfaringer bruges også til at udvikle interventioner i Danmark i det direkte arbejde med torturoverlevere og andre risikogrupper.

Endelig bruger vi den opsamlede viden til at opbygge og styrke en gryende global koalition,  skal sætte hverdagsvold - statslig eller ikke-statslig - på anti-torturdagsordenen og styrke forståelsen af voldens betydning for international udvikling.

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...