SkipNavigation

pigtraad_722px.png

Tortur under frihedsberøvelse


DIGNITY arbejder på at reducere tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i institutioner, hvor personer holdes frihedsberøvet.

Lige nu sidder mere end 10 millioner mennesker bag tremmer verden over. Fængslerne er under pres og der mangler plads, hvilket øger risikoen for vold, mishandling og tortur. Endnu flere mennesker holdes frihedsberøvede i institutioner som politistationer, psykiatriske hospitaler, militære detentioner, asylcentre og til dels også flygtningelejre.

Torturen og dens subkulturer med vold og brutalitet udvikles, hvor der mangler gennemsigtighed, hvor grundlæggende menneskerettigheder er fraværende og hvor gerningsmænd ikke stilles til ansvar for deres handlinger. Tortur går hånd i hånd med retsløshed, straffrihed og vilkårlighed. Og det har ødelæggende konsekvenser både for mennesket og samfundet. DIGNITY bidrager til udviklingen af nye interventioner for at forebygge tortur i institutioner, hvor personer holdes frihedsberøvet.

Tortur ødelægger liv, dehumaniserer og gør ofte vanskelige livsvilkår værre. Vi arbejder på at opbygge liv, skabe humane og sikrere levevilkår uden frygt.

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...