SkipNavigation

Momkid2_970px.jpg

KOMPAS: Tidlig indsats til traumatiserede flygtninge


Baggrund for projektet:
At leve med traumer fra tortur er ikke blot noget, som påvirker den enkelte, men også den enkeltes familie og samfundet. Derfor har det afgørende betydning, at man som flygtning og torturoverlever så tidligt som muligt får identificeret sine eventuelle traumer og får tilbudt en tidlig behandling. 

Ubehandlede symptomer på traumer og PTSD kan have store menneskelige omkostninger. Et liv med fysiske og mentale symptomer kan føre til vanskeligheder med at vise omsorg for sine børn, lære det danske sprog, indgå i det danske samfund og få hverdagen til at hænge sammen.

Erfaringer fra Dignitys rehabiliteringsklinik viser, at traumatiserede flygtninge ofte lever i Danmark i mange år med svære følger efter traumer, uden at modtage relevant og effektiv behandling.

Dette vil projekt KOMPAS ændre på, da projektets målgruppe primært er nyankomne flygtninge.

Formålet med KOMPAS: Projektets formål er at tilbyde en tidlig udredning og behandling til nyankommne flygtninge:

  • Bidrage til, at traumatiserede flygtninge med psykiske vanskeligheder hurtigt identificeres og behandles
  • Forebygge udviklingen af kroniske tilstande
  • Kvalificere kommunernes eksisterende viden om målgruppen

Målgruppen: Projektets målgruppe er alle nyankomne, arabisktalende flygtninge i aldersgruppen 18-65 år, som udviser symptomer på traumerelaterede belastningsreaktioner. Nyankommne flygtninge defineres som flygtninge, der har været i landet i op til 3 år. De må ikke have en aktuel misbrugsdiagnose, eller være i gang med andet traumerelateret behandlingsforløb.

Forløb: Indsatsen består af en tværfaglig udredning af den enkelte flygtnings fysiske, psykiske og sociale problemstillinger samt gruppeintervention. Som højt specialiseret center, anvender DIGNITYs klinikere velbeskrevne og anerkendte metoder, der løbende kvalitetssikres gennem ekstern supervision.

Henvisning til behandling: Deltagerne henvises fra alment praktiserende læger, speciallæger, eller hospitalsafdelinger. Læs mere om hvordan her

 

iStock_000003105850Small.jpg
Henvisning

Er du læge og i kontakt med nyankomne flygtninge, der kunne have glæde af at deltage i KOMPAS-projektet? Se her, hvordan du henviser.

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...