SkipNavigation

Youngman_722.jpg

Klinikken


DIGNITY er af Sundhedsstyrelsen anerkendt som nationalt center med speciale i rehabilitering af svært traumatiserede flygtninge.

Vi tilbyder individuel behandling til både voksne og børn, gruppebehandling eller familiebehandling. Vi har til stadighed opmærksomhed på hele familiens trivsel, og vi forsøger som oftest at inddrage ægtefællen i behandlingen.

Vores rehabiliteringsprogram i Danmark tager udgangspunkt i en interdisciplinær og bio-psyko-social model, hvor fire-seks fagpersoner arbejder nært sammen i teams med alle aspekter af overleverens samlede livssituation. Erfaringen viser, at den interdisciplinære tilgang har bedre muligheder for at skabe resultater i rehabiliteringen end en monofaglig tilgang. Mere om overlevernes problematikker

DIGNITY´s rehabiliteringstilbud har patienten i fokus. Vi forventer derfor, at patienten tager ansvar og aktivt deltager som en ligeværdig medspiller i det interdisciplinære samarbejde.

iStock_000003105850Small.jpg
Henvisning

Henvisning til rehabilitering skal ske via egen læge. Kommunen kan som en hjælp til lægen udfylde et baggrundsskema.

Kontakt

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...