SkipNavigation

Henvisning

iStock_000002680448Small.jpg

Hvem kan henvises?
Læge eller speciallæge kan henvise patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller traumatiske hændelser under krig samt politisk forfølgelse. Ligeledes kan familiemedlemmer, som lever sammen med den traumatiserede henvises til DIGNITY.

Den henviste skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at vedkommende ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.

Ønsker du at modtage lægefaglige relevante nyheder fra DIGNITY, kan du tilmelde dig her

Hvordan?
Henvisning til rehabilitering på DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge. Lægen udfylder et henvisningsskema, som patienten bekræfter med egen underskrift, og derefter sendes det til DIGNITY.

Download henvisningsskema (som .pdf)

Download henvisningsskema (som .doc)

Hvad sker i det videre forløb?
Når DIGNITY modtager henvisningen, sker der en indkaldelse til en visitationssamtale. Ud fra denne samtale vurderes det videre forløb, og patienten skrives op på vores venteliste. Henvisende læge og patienten selv orienteres om hvor lang ventetid, der må påregnes i den pågældendes situation. Se vores aktuelle gennemsnitlige ventetider

Pensive-child-looking-through-a-window-000073041029_XXXLarge.jpg

Kommunens oplæg til henvisende læge
Det er en god ide, at kommunen laver et oplæg til familiens/barnets læge med vigtige baggrundsoplysninger fx om symptomer. Kommunen samarbejder således med henvisende læge.

Download informationsskema som .pdf til henvisende læge (udfyldes af kommunen)

Download informationsskema som .doc til henvisende læge (udfyldes af kommunen)

Hvem kan behandles?
Familier med børn under 18 år, hvor mindst et familiemedlem:

  • har flygtningebaggrund
  • har været udsat for traumer som krig, forfølgelse, fængsling og/eller tortur
  • udøver eller har udøvet fysisk og/eller psykisk vold i familien og som ved visitationssamtalerne vurderes til at være traumerelateret
  • ved visitationssamtalerne på DIGNITY vurderes til at have en eller flere traumerelaterede lidelser

Familien skal have opholdstilladelse i Danmark.

 

Varighed
Behandlingen varer typisk 10– 12 måneder. Download informationsskema for flere oplysninger.

Pris
I 2016 og 2017 er behandlingstilbuddet finansieret af eksterne fondsmidler og driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Forskning
Læs mere om det tilknyttede forskningsprojekt

Kontakt
Ved spørgsmål omkring forløb og henvisning kan du kontakte projekleder Sara Vinsteen via info@dignityinstitute.dk og telefon 33 76 06 00.

Ønsker du at modtage lægefaglige relevante nyheder fra DIGNITY, kan du tilmelde dig her

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...