SkipNavigation

iStock_000002027164Small.jpg

Rehabilitering


DIGNITY arbejder på at skabe en bro til det sociale liv for torturoverleveren og hans eller hendes familie.

Vi hjælper torturoverleveren til at styrke sin egen og familiens livskvalitet. Og vi giver overleveren mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne.

Konkret arbejder vi bl.a. på at

  1. overleveren får en accept og forståelse af sine traumer for bedre at kunne leve med dem
  2. afhjælpe eller lindre fysiske og psykiske følgevirkninger efter torturen som kroniske smerter, angst, mareridt og søvnforstyrrelser
  3. styrke overleverens evne til at yde omsorg for sine børn hjælpe overleveren til at bibeholde eller kunne genoptage en plads på arbejdsmarkedet
  4. hjælpe overleveren til at deltage i sociale aktiviteter Vores erfaring viser, at en interdisciplinær behandling er den bedste tilgang til de komplekse symptomer og problematikker, som torturoverlevere kommer med.

Psykiatriske diagnoser som PTSD, personlighedsændring og depression er hyppige. Det samme er kroniske smerter. Samlet betyder det en nedsat funktionsevne, som viser sig ved social tilbagetrækning, tab af arbejdsevne, stigmatisering, og tab af troen på sociale institutioner

  • 07.05.2017

    Flygtet fra tortur og drab

    “Jeg blev pågrebet to gange og tortureret, så jeg næsten døde af det,” fortæller Sudanesiske Ammar. Han flygtede med sin…

Vi samler statistik og forbedrer din brugeroplevelse ved hjælp af cookies.   Læs mere her...